Náchodské mezioborové dny

Program akce

ČTVRTEK 10. 12. 2020

[ 13:00 - 14:05 ] 1. BLOK - ISCHEMICKÁ CHOROBA SRDEČNÍ

 • Chronické koronární syndromy - novinky v léčbě
  MUDr. Terézia Švarcová (I. interní kardioangiologická klinika FN HK; Kardiologická ambulance EDUMED)
 • Novinky ve farmakoterapii srdečního selhání
  MUDr. Markéta Hegarová (Klinika kardiologie, IKEM Praha)

[ 14:05 - 15:00 ] 2. BLOK - KARDIOVASKULÁRNÍ PREVENCE

 • Kardiovaskulární prevence u diabetiků
  prof. MUDr. Jan Václavík, Ph.D. FESC (I. interní kardiologická klinika FN Olomouc)
 • Léčba dyslipidémie ve stáří
  MUDr. Jiří Veselý (Kardiologická ambulance EDUMED)

[ 15:00 - 16:00 ] 3. BLOK - AKTUÁLNÍ TÉMA COVID-19, JAK OVLIVŇUJE NAŠE ŽIVOTY

 • Zdravotní péče v době COVID-19 - pohled z lůžkového oddělení
  prim. MUDr. Petr Štěpánek, Mgr. Šárka Štěpánková (Anesteziologicko-resuscitační oddělení Oblastní nemocnice Náchod)
 • Zdravotní péče v době COVID-19 - pohled z ambulance praktického lékaře
  MUDr. Sylvia Masika, MUDr. Barbora Šubrtová (Ordinace praktického lékaře Broumov)

[ 16:00 - 16:50 ] 4. BLOK - OSTEOLOGIE

 • Jak kostní markery ovlivňují strategii léčby osteoporózy
  MUDr. Terézia Švarcová (I. interní kardioangiologická klinika FN HK; Kardiologická ambulance EDUMED)
 • Vitamín D - významný parametr nejen v osteologii
  prim. MUDr. Jan Vodochodský (Oddělení klinické biochemie a diagnostiky Oblastní nemocnice Náchod)

[ 16:50 - 18:00 ] 5. BLOK - ANTIKOAGULAČNÍ PROBLEMATIKA

 • Antikoagulace u fibrilace síní - co je nového
  MUDr. Jiří Veselý (Kardiologická ambulance EDUMED)
 • Nová doporučení ECS v diagnostice a léčbě akutní plicní embolie 2019 - praktické aspekty
  MUDr. Terézia Švarcová (I. interní kardioangiologická klinika FN HK; Kardiologická ambulance EDUMED)
 • Intracerebrální hematom při léčbě dabigatranem léčený idarucizumabem
  MUDr. Petr Štěpán (Neurologické oddělení Oblastní nemocnice Náchod)

 

PÁTEK 11. 12. 2020

[ 13:00 - 14:00 ] 1. BLOK - SPÁNKOVÁ MEDICÍNA

 • Spánková apnoe - zásady diagnostiky a terapie
  MUDr. Tereza Haasová (Spánková laboratoř Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov)
 • Léčba spánkové apnoe v době COVID-19
  MUDr. Michal Švarc (Plicní klinika FN HK; Plicní ambulance EDUMED)

[ 14:00 - 14:50 ] 2. BLOK - AKTUÁLNÍ DIAGNOSTICKÉ A LÉČEBNÉ MOŽNOSTI U VNITŘNÍCH ONEMOCNĚNÍCH

 • Moderní echokardiografie v ambulantní praxi
  MUDr. Jaroslav Kajzr, Ph.D. (Kardiologická ambulance EDUMED)
 • Nové možnosti léčby cystické fibrózy
  MUDr. Michal Švarc (Plicní klinika FN HK; Plicní ambulance EDUMED)

[ 14:50 - 15:30 ] 3. BLOK - DUŠEVNÍ POHODA

 • Duševní pohoda vs. strach a co na to náš imunitní systém
  PhDr. Ivan Skalík, Ph.D. (psychoterapeut, kouč, mediátor)

[ 15:30 - 18:20 ] 4. BLOK - DIABETOLOGIE

 • Dokážou nová antidiabetika ovlivnit prognózu?
  MUDr. Jiří Veselý (Kardiologická ambulance EDUMED)
 • Nová antidiabetika - co komunikujeme s pacientem
  MUDr. Alica Veselá (Diabetologická ambulance EDUMED)
 • společná diskuze odborníků s psychoterapeutem PhDr. Ivanem Skalíkem, Ph.D.
 • Jak bojovat s nadváhou a obezitou
  MUDr. Markéta Kubíčková (3. interní gerontometabolická klinika FN HK; Diabetologická ambulance EDUMED)
 • společná diskuze odborníků s psychoterapeutem PhDr. Ivanem Skalíkem, Ph.D.
 • ICHDK u diabetika
  MUDr. Tomáš Hauer (Cévní centrum České Budějovice)
 • Čím může překvapit hospitalizovaný pacient s diabetem
  MUDr. Barbora Doležalová (INTENDIA klinika Chrudim)
 • společná diskuze odborníků s psychoterapeutem PhDr. Ivanem Skalíkem, Ph.D.

 

Změna programu vyhrazena.

 • Lyumjev
 • Mundipharma
 • BI

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regilaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.