Náchodské mezioborové dny

Informace o akci

Vážené a milé kolegyně a kolegové,

15. ročník Náchodských mezioborových dnů proběhne letos pro historii konference neobvyklou, avšak pro letošní rok bohužel typickou virtuální formou. Víme, že pro všechny z Vás je letošní rok pracovně náročný, a proto si obzvlášť ceníme, že i o tuto novou formu naší již tradiční konference máte zájem. Chceme Vám jako v minulých letech přednést přednášky věnující se aktuálním tématům dnešní doby a věříme, že se nám podaří nastolená témata diskutovat i v méně přirozeném virtuálním prostředí.

Program konference je rozdělen do dvou vysílacích dnů, živé vysílání proběhne ve dnech 10. a 11. prosince 2020 v době od 13 do 18 hodin. Převážná většina přednášejících bude prezentovat přímo ze studia, část kolegů ze vzdálenějších regionů bude prezentovat svá sdělení online a touto formou bude vedena i následná diskuse.

Konference bude opět akreditována pro lékaře a nelékařský zdravotnický personál.

Sledování živého vysílání bude volně přístupné po provedené registraci na webových stránkách konference EDU-MED.ONLINE.

Věříme, že i tato nová forma prezentace umožní sdělení nových poznatků a diskusi témat, která účastníky obohatí.

 

MUDr. Alica Veselá, MUDr. Jiří Veselý
Edumed s.r.o.

  • Lyumjev
  • BI
  • Mundipharma

Jsem odborníkem ve smyslu §2a Zákona č. 40/1995 Sb. o regilaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, čili jsem osobou oprávněnou předepisovat léčivé přípravky nebo osobou vydávat léčivé přípravky.